Xây dựng mạng lưới chuyên gia năng suất nòng cốt

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Ba 14, 2024 | 10:26 - Lượt xem: 194

Tăng năng suất chất lượng là một trong những mục tiêu quan trọng giúp doanh nghiệp giảm chi phí, gia tăng lợi nhuận, từ đó đủ lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập toàn cầu. Để đáp ứng nhu cầu thực tế, Việt Nam đã đưa ra lộ trình cụ thể nhằm tạo dựng đội ngũ chuyên gia năng suất đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế và khu vực.