Xây dựng lòng tin người tiêu dùng với nhãn hữu cơ của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Mười Một 6, 2020 | 9:48 - Lượt xem: 1322

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/USA/1637 ngày 10/8/2020, Hoa Kỳ thông báo Chương trình hữu cơ quốc gia; Tăng cường thực thi hữu cơ.

Quy tắc đề xuất – Cơ quan quản lý thị trường nông nghiệp (AMS) của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) đề xuất sửa đổi các quy định hữu cơ của USDA để tăng cường giám sát và thực thi sản xuất, xử lý và bán các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ.

Các sửa đổi được đề xuất nhằm bảo vệ tính toàn vẹn trong chuỗi cung ứng hữu cơ, xây dựng lòng tin của người tiêu dùng và ngành công nghiệp đối với nhãn hữu cơ của USDA bằng cách tăng cường hệ thống kiểm soát hữu cơ, cải thiện khả năng truy xuất nguồn gốc từ trang trại đến thị trường và thực thi mạnh mẽ các quy định hữu cơ của USDA.

Các chủ đề được đề cập trong quy tắc đề xuất này bao gồm: Khả năng áp dụng quy định và miễn trừ chứng nhận hữu cơ; Chứng nhận nhập khẩu thuộc Chương trình Hữu cơ Quốc gia; lưu trữ hồ sơ và truy xuất nguồn gốc sản phẩm; chứng nhận trình độ và đào tạo nhân viên đại lý; các chứng chỉ hợp chuẩn về hoạt động hữu cơ; kiểm tra tại chỗ không báo trước đối với các hoạt động được chứng nhận; giám sát các hoạt động chứng nhận; hệ thống đánh giá sự phù hợp của nước ngoài; chứng nhận hoạt động của nhóm người trồng; ghi nhãn cho các container không bán lẻ; yêu cầu cập nhật hàng năm cho các hoạt động được chứng nhận; các quy trình tuân thủ và kháng nghị; tính toán hàm lượng hữu cơ của các sản phẩm đa thành phần.

Mục đích ban hành quy định này nhằm thông tin người tiêu dùng về nhãn mác; phòng chống hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Yêu cầu chất lượng.

 Hà My