Xây dựng con người STAMEQ với tiêu chí đạo đức công vụ là trọng tâm

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Một 22, 2024 | 14:59 - Lượt xem: 372

Tại Hội thảo chuyên đề về định hướng phát triển STAMEQ trong thời gian tới với phiên thảo luận về xây dựng con người STAMEQ do bà Trần Thị Tuyết – Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (TCCB) điều hành nêu bật tiêu chí đạo đức công vụ là trọng tâm.

Theo đó, các nội dung được nêu trong Hội thảo chuyên đề là: Xây dựng con người Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (STAMEQ) có đạo đức công vụ, tác phong gương mẫu (lãnh đạo); Có ý thức tự học tập, nghiên cứu, rèn luyện; Tìm hiểu và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và ngoại ngữ; Chú trọng công tác đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ trẻ, có năng lực; Biết hy sinh lợi ích cá nhân, đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân. Trong đó, nội dung về Xây dựng con người được nêu trọng tâm, bàn luận nhiều nhất.

Bà Trần Thị Tuyết – Vụ trưởng Vụ TCCB. 

Theo Ban tổ chức, đạo đức công vụ là những chuẩn mực đạo đức của công chức, viên chức và người lao động trong quá trình thực hiện công vụ; đến từ ý thức, trách nhiệm của cá nhân trong tập thể, mục đích, lý tưởng xây dựng đơn vị, nhằm điều chỉnh thái độ, hành vi, cách xử sự, chức trách, nghĩa vụ của cán bộ. Như vậy, muốn có đạo đức tốt phải rèn luyện, rèn từ việc nhỏ đến việc lớn, cán bộ từ mới đến cũ, từ trẻ đến già, từ cấp thấp đến cấp cao.

Trong quá trình xây dựng con người STAMEQ cần đẩy mạnh công tác nêu gương của các bộ lãnh đạo; nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm cán bộ, đảng viên về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.

Tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức; nêu cao tính tiên phong, gương mẫu hàng ngày để tự hoàn thiện nhân cách trong quản lý điều hành và xử lý công việc. Khi thi hành công vụ, cán bộ phải trung thực, khiêm tốn, có sự đoàn kết, đồng cảm, chia sẻ, phối hợp giữa đồng nghiệp lẫn nhau.

 Toàn cảnh buổi thảo luận

Cần phải tôi luyện hơn nữa để tránh cám dỗ, sa ngã, có bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trước những khó khăn, thử thách, luôn kiên định trong điều hành, xử lý công việc.

Kịp thời phát hiện để khen thưởng những cán bộ tích cực trong việc nêu cao tinh thần tu dưỡng đạo đức, gương mẫu, tiên phong, để động viên kịp thời gương người cán bộ mẫn cán với công vụ (thường là xét định kỳ vào cuối năm).

Lãnh đạo đơn vị nên có hành động, tư tưởng, quan tâm, động viên đến các cán bộ, tạo điều kiện cho họ được tham gia các cuộc họp, hội thảo, công tác với các đơn vị chuyên môn… để họ hiểu đặc thù công việc của từng đơn vị để đưa ra những chính sách, chiến lược gần gũi, phù hợp với công việc của STAMEQ.

Tại phần thảo luận, ông Ngô Văn Mạc – Phó giám đốc Trung Tâm thông tin – Truyền thông cho rằng, con người là trung tâm, đóng góp toàn bộ vào sự phát triển của Tổng cục TCĐLCL. Làm sao để mọi cá nhân đều có tinh thần và có những sáng kiến, cải tiến giúp nâng cao năng lực trong công việc. Bởi các sáng kiến sẽ góp phần tạo ra và làm gia tăng giá trị trong các hoạt động của đơn vị.

Ông Ngô Văn Mạc – Phó giám đốc Trung Tâm thông tin – Truyền thông.

Với việc xây dựng con người STAMEQ, theo ông Mạc người lãnh đạo để khẳng định được vai trò, sứ mệnh của mình cần dùng hành động nhiều hơn là lời nói. Làm sao để mỗi hành động là mỗi việc thực tế noi gương cho cán bộ công nhân viên.

“Xây dựng Con người STAMEQ nên lấy chuyên môn làm thước đo để thúc đẩy tinh thần mỗi người. Trong giai đoạn hiện nay nếu chúng ta không có kiến thức, kĩ năng nâng cao chuyên môn, nâng cao khả năng của con người và phát huy những tiềm năng về con người thì sẽ không thể tồn tại được. Bởi vậy, con người luôn luôn là trung tâm và phải có kĩ năng, năng lực”, ông Mạc nhấn mạnh.

Bà Lê Thị Việt Hồng – Trung tâm Chứng nhận Phù hợp cho rằng, là một con người STAMEQ chúng ta cần phải có tinh thần tự hào. Với những lãnh đạo, con người STAMEQ cần có trách nhiệm và đạo đức để có thể mang đến tinh thần, lợi ích cho cấp dưới.

Bà Lê Thị Việt Hồng – Trung tâm Chứng nhận Phù hợp.

Ông Lê Minh Tâm – Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Đào tạo đã đưa ra những thực trạng và giải pháp để xây dựng con người STAMEQ bản lĩnh, tiên phong, có định hướng, mục tiêu. Theo ông Tâm, con người STAMEQ cần xây dựng năng lực, được đào tạo bài bản, có thái độ, kiến thức và kĩ năng trong mọi công việc, tình huống để luôn chủ động.

Ông Lê Minh Tâm – Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Đào tạo.

Ông Nguyễn Văn Quyến – Trưởng phòng thử nghiệm PIN QUACERT thì nhận định cần xây dựng con người STAMEQ có tài, có đức. Và cần có chỉ số đánh giá để xác định rõ tài, đức làm sao cho mỗi người tự soi vào chấm điểm chính mình. Với lãnh đạo cũng cần có cơ chế tốt để động viên cấp dưới làm tốt công việc chính mình như vậy mới có những con người STAMEQ vẹn toàn.

Ông Nguyễn Văn Quyến – Trưởng phòng thử nghiệm PIN QUACERT.

Buổi thảo luận kết thúc với những ý kiến liên quan đến vấn đề xây dựng người trẻ làm lãnh đạo và ngưỡng tuổi lý tưởng để người trẻ có thể làm lãnh đạo.