Nam Định: Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 là yêu cầu bắt buộc

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Mười Một 8, 2022 | 15:13 - Lượt xem: 527

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định cho biết, việc nâng cao nhận thức về Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 cho các cơ quan hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý.ầy đủ, do đó dẫn đến phải sử dụng các tiêu chuẩn nước ngoài.

Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Nam Định về việc duy trì, áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tỉnh Nam Định năm 2022, ông Đào Việt Hà – Chi cục trưởng Chi cục TĐC cho biết, hiện đại hóa hành chính là một trong những trọng tâm của chương trình cải cách hành chính, trong đó áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước là một yêu cầu bắt buộc. 

Duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước tỉnh Nam Định sẽ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công, hỗ trợ đắc lực cho công tác cải cách hành chính của tỉnh.

Nam Định đẩy mạnh áp dụng TCVN ISO 9001:2015 trong quản lý hành chính. Ảnh: Thanh Hải

Đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trên môi trường mạng nhằm tiếp tục cải cách nền hành chính và hệ thống hóa quy trình xử lý công việc hợp lý, khoa học, hiện đại, phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn và quy định của pháp luật; tạo điều kiện để người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước kiểm soát, quản lý được quá trình giải quyết công việc; nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ hành chính công; góp phần đẩy nhanh quá trình cải cách thủ tục hành chính, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh.

Theo tìm hiểu được biết, Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn của Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ban hành. Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn quản lý mà các doanh nghiệp đang mong muốn áp dụng.

Tính đến năm 2018, phiên bản mới nhất của ISO 9001 là phiên bản ISO 9001:2015. Đây là một tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng do tổ chức ISO phát triển và ban hành vào 24/9/2015 (phiên bản ban đầu được ban hành năm 1987).

ISO 9001 đưa ra các yêu cầu được sử dụng như một tiêu chuẩn áp dụng vào Hệ thống quản lý chất lượng. Tiêu chuẩn này cũng được sử dụng cho việc đánh giá chứng nhận phù hợp với Hệ thống quản lý chất lượng của một tổ chức. 

Hơn một triệu tổ chức từ hơn 160 quốc gia đã được chứng nhận ISO 9001. Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được áp dụng cho bất kỳ doanh nghiệp tổ chức nào không phân biệt loại hình doanh nghiệp, quy mô sản xuất hay kinh doanh lớn nhỏ hoặc sản phẩm và dịch vụ cung cấp.

Theo VietQ