Xây dựng bộ tiêu chuẩn khung về đô thị thông minh- Nền tảng thực hiện Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Mười Hai 11, 2018 | 10:52 - Lượt xem: 1434

Việt Nam cần có một bộ tiêu chuẩn thông minh để định hình phát triển bền vững đô thị thông minh, đưa ra các tiêu chí đánh giá chất lượng cuộc sống và dịch vụ cung cấp cho cộng đồng nhằm hướng đến mục tiêu cao nhất: Mang lại cho người dân đô thị một tiêu chuẩn an toàn, an sinh tốt hơn an ninh được kiểm soát

Phát biểu tại hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm triển khai các mô hình thực hành tốt về đô thị thông minh của Việt Nam và một số thành phố trên thế giới”, ông Hà Minh Hiệp- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL cho biết Tổng cục TCĐLCL đã được Bộ KH&CN chỉ đạo xây dựng các tiêu chuẩn về đô thị thông minh. Hiện hệ thống TCVN phục vụ cho phát triển đô thị thông minh đã xây dựng và đang trong quá trình lấy ý kiến của các bộ, ngành và các chuyên gia.

Ông Hà Minh Hiệp- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL phát biểu tại hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm triển khai các mô hình thực hành tốt về đô thị thông minh của Việt Nam và một số thành phố trên thế giới”

Nghị quyết của Hội nghị Trung ương IV khóa XII cũng nhấn mạnh “ưu tiên phát triển đô thị thông minh”. Tháng 12/2016 Văn phòng Chính phủ cũng ra công văn truyền đạt ý kiến của Thủ tướng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương chủ trì phối hợp với Bộ xây dựng và các cơ quan liên quan ban hành các tiêu chí đánh giá, công nhận đô thị thông minh và các hướng dẫn các địa phương thực hiện.

Từ chủ trương này, nhiều địa phương đã tìm hiểu và triển khai smart city theo các quy mô, hạng mục khác nhau tùy theo điều kiện và nhu cầu. Đến nay, đã có 20 địa phương bắt đầu triển khai đề án đô thị thông minh như: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh,Kiên Giang (huyện đảo Phú Quốc), Lâm Đồng (Đà Lạt), Bình Dương, Hải Phòng và Cà Mau…

Trong bối cảnh đó, Việt Nam cần có một bộ tiêu chuẩn thông minh để định hình phát triển bền vững đô thị thông minh, đưa ra các tiêu chí đánh giá chất lượng cuộc sống và dịch vụ cung cấp cho cộng đồng nhằm hướng đến mục tiêu cao nhất: Mang lại cho người dân đô thị một tiêu chuẩn an toàn, an sinh tốt hơn an ninh được kiểm soát. Do đó, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ xây dựng bộ tiêu chuẩn khung về đô thị thông minh sau đó có kế hoạch cụ thể để các bộ, ngành xây dựng tiêu chuẩn về các lĩnh vực, sản phẩm, dịch vụ đô thị thông minh như chiếu sáng thông minh, giao thông thông minh… Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xây dựng trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm và các quy định tổ chức tiêu chuẩn thế giới.

Các TCVN khung về đô thị thông minh sẽ được xem là cơ sở nền tảng thực hiện Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 – 2025 định hướng đến năm 2030 của Việt Nam.

TH