WTO thông báo về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi các quy định liên Khí nhà kính

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng TưTháng Tư 9, 2018 | 2:07 - Lượt xem: 1290

Ngày 15/1/2018, Hoa Kỳ thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi các quy định liên Khí nhà kính giai đoạn 2. Mục đích của Dự thảo nhằm bảo vệ môi trường. Hạn cuối cùng để các nước thành viên tham gia góp ý vào ngày 05/2/2018. Hiện tại Hoa Kỳ chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2017/TBT/USA/17_5149_00_e.pdf
Mã thông báo: G/TBT/N/USA/1333