Vượt qua ba thách thức lớn khi triển khai ISO 45001 tại doanh nghiệp vừa và nhỏ

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Ba 21, 2024 | 14:40 - Lượt xem: 1328

Hạnh phúc, sức khỏe và sự an toàn của nhân viên cũng quan trọng đối với các doanh nghiệp, nhưng bất kỳ doanh nghiệp vừa và nhỏ nào muốn triển khai áp dụng Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OH&S) phù hợp ISO 45001 sẽ phải đối mặt với một số thách thức, trở ngại lớn. Vậy, ba thách thức chính là gì và các doanh nghiệp có thể thực hiện những hành động nào để vượt qua?

Những thách thức lớn đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 (QUATEST 2) là đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ “Nhân rộng áp dụng Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018 và Hệ thống quản lý Kinh doanh liên tục cho các Tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam” bắt đầu thực hiện từ tháng 2 năm 2022. Quá trình tìm hiểu, triển khai áp dụng ISO 45001 tại các doanh nghiệp, chúng tôi đã xác định các khó khăn, thách thức lớn mà các doanh nghiệp gặp phải.

Thứ nhất, khó khăn về tài chính khi triển khai áp dụng. Hầu hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động với nguồn tài chính hạn chế, do đó chi phí để triển khai áp dụng ISO 45001 và đạt được chứng nhận ISO 45001 là một vấn đề đáng cân nhắc trong tình hình sản xuất kinh doanh hiện nay của các doanh nghiệp. Các chi phí có thể bao gồm chi phí sửa chữa, nâng cấp nhà xưởng; huấn luyện an toàn lao động cho nhân viên, quan trắc môi trường lao động; kiểm định thiết bị an toàn,…Mặc dù không thể phủ nhận đầu tư ban đầu về thời gian và tiền bạc nhưng hầu như luôn có những lợi ích trong thời gian tiếp theo, đảm bảo các khoản đầu tư ban đầu được hoàn lại nhiều lần.

Ví dụ, đạt được chứng nhận ISO 45001 giúp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể cạnh tranh để giành được các hợp đồng giống như các doanh nghiệp lớn hơn, hoặc đáp ứng các điều kiện tham gia nhiều cuộc đấu thầu trong nhiều ngành. Trong nhiều trường hợp, vấn đề có thêm những hợp đồng sản xuất kinh doanh có thể mang lại lợi nhuận tài chính đủ để bù đắp cho chi phí triển khai áp dụng, chứng nhận hệ thống quản lý an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp theo ISO 45001 của doanh nghiệp. Một yếu tố quan trọng khác cần xem xét là: Nếu một doanh nghiệp vừa và nhỏ phát sinh tai nạn lao động nghiêm trọng hoặc bị phát hiện vi phạm pháp luật về an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp thì mức phạt tài chính có thể lớn hơn nhiều so với chi phí ban đầu để thực hiện ISO 45001 và điều này, kết hợp với khả năng mất uy tín do tai nạn, và những vi phạm pháp luật, khiến cho việc triển khai áp dụng ISO 45001 trở thành một quyết định sáng suốt.

Để góp phần hạn chế thách thức về tài chính, các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần xem xét các chương trình, dự án hỗ trợ tài chính để triển khai áp dụng ISO 45001 cho doanh nghiệp mình. Do đó, việc tìm hiểu và trao đổi thông tin với các Tổ chức, đơn vị thực hiện dự án là điều đáng quan tâm khi mong muốn áp dụng ISO 45001 cho doanh nghiệp mình.

Tính đến nay, đã có 20 doanh nghiệp được hỗ trợ kinh phí áp dụng từ nhiệm vụ “Nhân rộng áp dụng Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018 và Hệ thống quản lý Kinh doanh liên tục cho các Tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam”. Trong đó có 04 doanh nghiệp đã được đánh giá, cấp Giấy chứng nhận phù hợp ISO 45001:2018 từ Tổ chức chứng nhận độc lập như Trung tâm chứng nhận phù hợp (QUACERT), Công ty Cổ phần Chứng nhận Quốc gia Good Việt Nam, Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol.

Thứ hai, thiếu kiến thức cần thiết liên quan đến OH&S. Lý do là một doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ có ít nhân viên, do đó khả năng một doanh nghiệp vừa và nhỏ có nhân sự OH&S chuyên trách sẽ rất khó, hầu như bằng không. Vì vậy, doanh nghiệp bạn muốn bắt đầu tư đâu để có kiến thức về OH&S? Đầu tiên, hãy áp dụng tiêu chuẩn ISO 45001 và làm quen với các yêu cầu, tiêu chí của nó. Thứ hai, hãy nghĩ đến việc bổ nhiệm một người quản lý dự án, chịu trách nhiệm phối hợp, để thực hiện áp dụng ISO 45001.

Thứ ba, thiếu nguồn lực và thời gian cần thiết để thực hiện. Đây là, một lần nữa, một vấn đề phổ biến. Tuy nhiên một hệ thống quản lý OH&S được vận hành hiệu quả không đòi hỏi nhiều nguồn lực hoặc thời gian để duy trì – miễn là OH&S được tất cả người lao động coi là quan trọng và đánh giá cao cũng như trách nhiệm được lên kế hoạch thực hiện, trao đổi thông tin và phân công trách nhiệm rõ ràng. Việc đảm bảo nhân viên của doanh nghiệp có kiến thức, đào tạo và nhận thức phù hợp sẽ không chỉ cải thiện hiệu suất OH&S của doanh nghiệp mà còn trang bị cho nhân viên tham gia xác định và đánh giá rủi ro, tham gia và tham vấn trong các cuộc họp OH&S cũng như đưa ra đề xuất để cải thiện hiệu suất của OH&S doanh nghiệp.

Xác định cơ hội với ISO 45001 cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Mặc dù có những trở ngại đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ khi triển khai áp dụng ISO 45001, tuy nhiên các doanh nghiệp vừa và nhỏ có tư duy tiến bộ sẽ nhận ra rằng nếu các tiêu chí hợp đồng của khách hàng tiềm năng và các yêu cầu pháp luật không được đáp ứng và không tuân thủ sẽ vô cùng khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Bằng cách áp dụng ISO 45001, các doanh nghiệp sẽ có cơ hội đạt được lợi thế cạnh tranh hơn so với các đối thủ và chứng minh cho khách hàng tiềm năng thông qua một hệ thống quản lý OH&S có hiệu lực, hiệu quả.

Đồng thời việc triển khai áp dụng ISO 45001 sẽ cải thiện nơi làm việc, sự gắn kết và sự tin cậy của nhân viên. Từ đó những lợi ích đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ được phản ánh về tình hình tài chính cũng như an toàn và phúc lợi của người lao động.

QUATEST 2