VMI dự kiến đệ trình thêm một số CMC mới trong thời gian tới

Người viết: Nguyen Nam - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Sáu 20, 2023 | 17:06 - Lượt xem: 528

Từ ngày 12/6/2023 đến 16/6/2023, trong khuôn khổ Diễn đàn hợp tác Châu Á – Thái Bình Dương, Viện Đo lường Việt Nam (VMI) – với tư cách là thành viên Uỷ ban các quốc gia đang phát triển đã tham dự cuộc họp thường niên giữa năm và chuỗi sự kiện được tổ chức tại Mông Cổ theo hình thức trực tuyến.

Cuộc họp của Uỷ ban các quốc gia đang phát triển (DEC) là sự kiện quan trọng trong chuỗi các sự kiện giữa các quốc gia thành viên trong DEC, các nhóm công tác (FG) nhằm cập nhật tình hình phát triển cũng như các hoạt động đang diễn ra trong khu vực. Nhân dịp này, các Viện đo lường quốc gia đang phát triển trao đổi và thảo luận với nhau để tìm kiếm cơ hội phát triển hạ tầng cũng như năng lực đo lường quốc gia.

Hội thảo chiến lược về của Uỷ ban các nước đang phát triển diễn ra với các nội dung:

– Đánh giá lại các chiến lược đặt ra trong giai đoạn 2021 -2023;

– Xây dựng chiến lược phát triển của các thành viên nhóm trong giai đoạn 2024-2026.

Hội thảo là cơ hội để các Viện đo lường quốc gia thành viên thảo luận, đưa ra kế hoạch phát của họ, đồng thời gắn kết kế hoạch phát triển đo lường quốc gia với kế hoạch phát triển đo lường của khu vực.

Cũng trong chuỗi sự kiện, APMP kết hợp với Viện Cân đo quốc tế (BIPM) tổ chức Hội thảo “Khởi đầu lành mạnh trong CIPM MRA- Đánh giá ngang hàng”. Hội thảo kết hợp này thuộc Dự án sáng kiến ​​ Ủy ban Kỹ thuật APMP về Hệ thống Chất lượng (APMP TCQS), hợp tác với Ủy ban Kỹ thuật APMP về Điện và Từ trường (APMP TCEM), giữa BIPM với APMP và Cơ quan về Tiêu chuẩn hoá và đo lường Mông Cổ (MASM), nhằm nâng cao kiến ​​thức và kinh nghiệm của BIPM và APMP về quy trình và kỹ thuật của quy trình đệ trình và đánh giá Khả năng đo lường hiệu chuẩn (CMC). Hội thảo nhằm mục đích giúp các Viện đo lường quốc gia đang phát triển đệ trình thành công ‘đúng ngay lần đầu tiên’ vào hệ thống đánh giá ngang hàng của CMC. Nó sẽ được hỗ trợ, giúp đỡ và thúc đẩy hơn nữa các Viện đo lường quốc gia trong việc chuẩn bị và lần đầu tiên đệ trình các CMC mới trong tương lai. Thông qua Hội thảo lần này Viện Đo lường Việt Nam được trao đổi, học hỏi kinh nghiệm nhằm đệ trình thêm một số CMC mới trong thời gian tới (hiện nay Viện Đo lường Việt Nam đã được thừa nhận 31 CMC).

Cuộc họp và các Hội thảo diễn ra thành công, tạo kỳ vọng tốt đẹp về Phiên họp thường niên cuối năm 2023 tổ chức tại Trung Quốc vào cuối năm nay.

Khánh Linh – VMI