Vĩnh Phúc: Đẩy mạnh hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên địa bàn

Người viết: Nguyen Nam - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng TưTháng Tư 29, 2022 | 16:00 - Lượt xem: 1075

Đoàn công tác của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng vừa có buổi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc.

Tại buổi làm việc, báo cáo chung kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong thời gian qua, ông Tạ Văn Sinh – Chi cục trưởng Chi cục TCĐLCL tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, trong năm 2021, về công tác ISO hành chính công, Chi cục triển khai kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 01/3/2021 của UBND tỉnh về áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021. Kết quả đã kiểm tra, đánh giá hoạt động áp dụng, duy trì và cải tiến năm 2021 tại 175 cơ quan hành chính nhà nước trên phạm vi toàn tỉnh, tổng hợp kết quả báo cáo Ban chỉ đạo ISO tỉnh.

Công tác quản lý về tiêu chuẩn chất lượng: Tiếp nhận và giải quyết 387 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực được phân công (397 hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý; 07 bộ hồ sơ về công bố hợp chuẩn/ hợp quy; 01 hồ sơ công bố sử dụng dấu định lượng cho 01).

100% thủ tục hành chính đều được xử lý xong trước hoặc đúng hạn; Hướng dẫn 03 doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ và nộp Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xin cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông đường bộ; Hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ đề xuất Hội đồng chung tuyển quốc gia tặng 02 Giải vàng và 01 Giải thưởng Chất lượng Quốc gia cho 03 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ông Hà Minh Hiệp – Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tham dự buổi làm việc.

Công tác quản lý về đo lường: Thực hiện kiểm tra 74 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; Làm việc với 14 doanh nghiệp sử dụng, kinh doanh phương tiện đo lường trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn 08 đơn vị kinh doanh xăng dầu thực hiện Thông tư 15/2015/TT-BKHCN và 13 doanh nghiệp xây dựng chương trình đảm bảo đo lường tại tại Doanh nghiệp;

Tiếp nhận và ra thông báo kết quả đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo cho 01 doanh nghiệp; Phối hợp cơ quan hữu quan thực hiện thanh tra đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (05 cơ sở);

Dán tem niêm phong đồng hồ xăng dầu cho 10 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu; kiểm tra tại 01 đơn vị kinh doanh xăng dầu; giám định đồng hồ công tơ điện theo đề nghị tại văn bản số 329/QĐ-ĐTTH của Công an TP.Vĩnh Yên; làm việc với Công ty Điện lực Vĩnh Phúc về việc kiểm định đối chứng đồng hồ công tơ điện.

Công tác kiểm tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng: Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-SKHCN ngày 15/01/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc thanh tra, kiểm tra về Khoa học và Công nghệ năm 2021, Chi cục triển khai công tác kiểm tra về lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên trong năm 2021 do diễn biến dịch COVID-19, công tác kiểm tra và phối hợp thanh tra, kiểm tra không đạt theo kế hoạch đề ra (kết quả thực hiện kiểm tra 74/99 doanh nghiệp (đạt 75%). Chi cục đã chỉ đạo các phòng chuyên môn tiến hành các buổi làm việc với doanh nghiệp, lấy mẫu sản phẩm, hàng hóa kiểm tra kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong hoạt động quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

Hoạt động phục vụ QLNN và dịch vụ của Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL: Thực hiện thủ tục đề nghị Tổng cục TCĐLCL điều chỉnh một số nội dung liên quan đến quy định đối với kiểm định viên đo lường của Trung tâm, sau khi có sự thay đổi về nhân sự đảm bảo kịp thời, đúng quy định; Thực hiện kiểm định đối chứng công tơ điện cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc, đảm bảo chất lượng, đầy đủ, đúng quy định; đồng thời hoàn thiện báo cáo đề nghị Chi cục đề nghị Tổng cục TCĐLCL chỉ định lại Trung tâm là tổ chức kiểm định đối chứng theo quy định;

Rà soát, thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn các trang thiết bị, chuẩn đo lường đến hạn. Đảm bảo chủ động các nguồn lực cần thiết, sẵn sàng phục vụ đầy đủ, kịp thời yêu cầu quản lý nhà nước của Chi cục TĐC; Sở KH&CN và cơ quan quản lý nhà nước trong các lĩnh vực liên quan; Thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn cho các tổ chức, cá nhân trong các lĩnh vực liên quan, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ đề ra.

Kết quả tính đến 09/12/2021 là: 66.603/67.476 PTĐ (đạt yêu cầu/Tổng số). Kết quả hoạt động kiểm định so với cùng kỳ năm 2020 số lượng phương tiện đo được kiểm định tăng 4.144 PTĐ (+6,5%).

Thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa: Phân tích thử nghiệm chất lượng được 17 mẫu (nước ăn uống, nước sinh hoạt, xăng dầu); Kiểm định thiết bị bức xạ và kiểm xạ 80 máy và 60 phòng đặt máy (trong y tế và công nghiệp); 926 mẫu và tổ mẫu vật liệu xây dựng.

So với cùng kỳ năm 2020, thử nghiệm sản phẩm, hàng hóa giảm 32%; Lĩnh vực an toàn bức xạ tăng 11% máy; giảm 11% phòng; Về thí nghiệm vật liệu xây dựng giảm 5,5%; Thực hiện hướng dẫn, hỗ trợ việc duy trì, cải tiến HTQLCL cho 51 cơ quan, đơn vị. Đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, kế hoạch đề ra, đáp ứng đầy đủ yêu cầu của luật định, chế định hiện hành, cũng như yêu cầu của tiêu chuẩn.

 Toàn cảnh buổi làm việc.

Cũng tại buổi làm việc, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Sở Khoa học và Công nghệ đã đưa các nội dung phối hợp: Thứ nhất, phối hợp, triển khai có hiệu quả Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá giai đoạn 2021 – 2030 (Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ); Kế hoạch nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 – 2030 (Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 11/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ).

Trong đó, ưu tiên tập trung vào các nhiệm vụ: Xây dựng Kế hoạch nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Xây dựng các mô hình điểm về cải tiến, nâng cao NSCL thông qua áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất tiên tiến; Đưa nội dung đào tạo về năng suất chất lượng, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo vào chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng…

Thứ hai, phối hợp triển khai có hiệu quả các Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt như: Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc (Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019); Đề án Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018).

Thứ ba, phối hợp triển khai có hiệu lực, hiệu quả hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 của các cơ quan hành chính nhà nước, gắn kết với việc triển khai Chính phủ điện tử, chuyển đổi số.

Tổng cục TCĐLCL, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc đã có buổi làm việc với Công ty TNHH Honda Việt Nam (Phúc Yên) trong triển khai mô hình điểm về đảm bảo hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp theo Đề án Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018).

Lãnh đạo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã giao các đơn vị trực thuộc Tổng cục sẵn sàng hỗ trợ địa phương về mặt chuyên môn nghiệp vụ trong triển khai hoạt động về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, đồng thời giải đáp đề xuất, kiến nghị của địa phương (khi có yêu cầu).

Theo VietQ