Việt Nam thông báo về việc đưa ra một số Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Một 5, 2018 | 2:44 - Lượt xem: 1951

1. Thép làm cốt bê tông

Ngày 07/12/2017, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông. Quy chuẩn này quy định mức giới hạn của các yêu cầu kỹ thuật đối với các loại thép cốt bê tông, thép cốt bê tông dự ứng lực và thép phủ epoxy làm cốt bê tông (sau đây gọi tắt là thép làm cốt bê tông) và các yêu cầu quản lý chất lượng đối với thép làm cốt bê tông sản xuất trong nước, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường. Quy chuẩn này không áp dụng đối với thép làm cốt bê tông là thép hình, thép mạ và thép cốt bê tông sợi hỗn hợp phân tán.

Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, phân phối thép làm cốt bê tông, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Mục đích của dự thảo nhằm ngăn chặn các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng. Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến là ngày 05/02/2018. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

http://tbt.gov.vn/To%20Link%20lin%20kt/DTQCVN%2007-2017_BKHCN%20steel%20bar.doc

Mã thông báo: G/TBT/N/VNM/112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. Khí thiên nhiên nén (CNG) và khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG)

Ngày 07/12/2017, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thiên nhiên nén (CNG) và khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG). Quy chuẩn kỹ thuật này quy định mức giới hạn đối với các chỉ tiêu kỹ thuật liên quan đến an toàn, sức khỏe, môi trường và các yêu cầu về quản lý chất lượng đối với khí thiên nhiên nén (CNG) và khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG).

Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến việc sản xuất, kinh doanh, chế biến, nhập khẩu và phân phối khí thiên nhiên nén và khí thiên nhiên hóa lỏng tại Việt Nam.

Mục đích của dự thảo nhằm bảo đảm sức khỏe và sự an toàn của con người. Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến là ngày 05/2/2018. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

http://tbt.gov.vn/To%20Link%20lin%20kt/QCVN%20CNG%20(01.12.2017)%20natural%20gas.doc

Mã thông báo: G/TBT/N/VNM/113      

3. Đồ chơi trẻ em

Ngày 07/12/2017, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em. Quy chuẩn kỹ thuật này quy định các yêu cầu an toàn đối với đồ chơi trẻ em, các phương pháp thử tương ứng và yêu cầu về quản lý chất lượng đồ chơi trẻ em sản xuất trong nước, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường. Các sản phẩm được nêu trong danh mục của phần Phụ lục không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn kỹ thuật này.

Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có sản xuất, nhập khẩu, phân phối, bán lẻ đồ chơi trẻ em, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Mục đích của dự thảo nhằm bảo đảm sức khỏe và sự an toàn của con người. Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến là ngày 05/2/2018. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
http://tbt.gov.vn/To%20Link%20lin%20kt/QCVN%203-2017%20(DT3)%20toy%20safety.doc

Mã thông báo: G/TBT/N/VNM/114 

(Nguồn:tbtvn)