Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Thông tư Quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Bảy 12, 2018 | 9:14 - Lượt xem: 1201

 Ngày 05/6/2018, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Thông tư Quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm. Thông tư này quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm, bao gồm cả hương liệu. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu phụ gia thực phẩm, thực phẩm có chứa phụ gia thực phẩm để lưu hành tại Việt Nam và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Mục đích của Dự thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn của con người. Thời gian dự kiến thông qua vào ngày 31/10/2018. Thời gian dự kiến có hiệu vào ngày 15/12/2018. Hạn cuối cùng để các nước thành viên tham
gia góp ý kiến là ngày 06/8/2018.