Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Thông tư Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp ô tô

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Năm 13, 2019 | 14:56 - Lượt xem: 1103

Ngày 05/4/2019, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Thông tư Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp ô tô thuộc đối tượng của Nghị định 116/2017/NĐ-CP.

Dự thảo Thông tư này quy định việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô sản xuất, lắp ráp thuộc đối tượng của Nghị định số 116/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô (sau đây gọi tắt là Nghị định 116). Dự thảo Thông tư này không điều chỉnh đối với các ô tô được sản xuất, lắp ráp theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 của Nghị định 116.
Dự thảo Thông tư này áp dụng đối với các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô, doanh nghiệp sản xuất hoặc nhập khẩu linh kiện ô tô và các tổ chức, cơ quan liên quan đến việc quản lý, kiểm tra, thử nghiệm ô tô và linh kiện ô tô. Thời gian dự kiến thông qua vào Quý 3 năm 2019. Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo chất lượng. Thời gian dự kiến thông qua vào tháng 4 năm 2019. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ban hành.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/VNM/19_1959_00_x.pdf
Mã thông báo: G/TBT/N/VNM /140

Nguồn tbt.gov.vn