Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Thông tư Quy định đối với sản phẩm sữa tươi phục vụ Chương trình Sữa học đường

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Mười Một 26, 2018 | 10:32 - Lượt xem: 1019

Ngày 26/9/2018, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Thông tư Quy định đối với sản phẩm sữa tươi phục vụ Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020.

Thông tư này quy định các yêu cầu đối với sản phẩm sữa tươi phục vụ Chương trình Sữa học đường theo Quyết định số 1340/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020”. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm sữa tươi phục vụ Chương trình Sữa học đường để lưu hành tại Việt Nam và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Việc ghi nhãn sản phẩm sữa tươi phục vụ Chương trình Sữa học đường thực hiện theo Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về ghi nhãn hàng hóa. Mục đích của Dự thảo nhằm bảo đảm sức khoẻ và sự an toàn của con người. Thời gian dự kiến thông qua vào ngày 10/12/2018. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký chính thức. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên WTO đưa ra góp ý là ngày 25/11/2018.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: http://tbt.gov.vn/To%20Link%20lin%20kt/2018-09-15-TTSua%20hoc%20duong-DT4.docx
Mã thông báo: G/TBT/N/VNM/135

Nguồn tbt.gov.vn