Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Thông tư Ban hành Danh mục thuốc thiết yếu

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Bảy 12, 2018 | 9:24 - Lượt xem: 1238

Ngày 23/4/2018, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo. Thông tư Ban hành Danh mục thuốc thiết yếu. Thông tư này quy định nguyên tắc xây dựng, tiêu chí lựa chọn thuốc thiết yếu đối với thuốc hóa dược, vắc xin, sinh phẩm, thuốc cổ truyền (bao gồm cả vị thuốc cổ truyền), thuốc dược liệu thiết yếu; Danh mục thuốc hóa dược, vắc xin, sinh phẩm, thuốc cổ truyền (bao gồm cả vị thuốc cổ truyền), thuốc dược liệu thiết yếu; mục đích ban hành và trách nhiệm thực hiện. Một trong các mục đích chính của Dự thảo nhằm xây dựng thống nhất các chính sách của Nhà nước về: đầu tư, quản lý giá, vốn, thuế, các vấn đề liên quan đến sản xuất, kinh doanh, bảo quản, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc nhằm tạo điều kiện có đủ thuốc trong Danh mục thuốc thiết yếu phục vụ công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân. Thời gian dự kiến thông qua vào tháng 12 năm 2018. Thời gian dự kiến có hiệu vào năm 2019. Hạn cuối cùng để các nước thành tham gia góp ý kiến vào ngày 03/8/2018.