Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vật liệu chống cháy sử dụng trên đầu máy, toa xe.

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Chín 4, 2019 | 9:59 - Lượt xem: 1114

Ngày 11/6/2019, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vật liệu chống cháy sử dụng trên đầu máy, toa xe.

Quy chuẩn này quy định về yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử nghiệm tính năng chống cháy của vật liệu phi kim loại sử dụng trong kết cấu nội thất của toa xe khách, buồng cabin của đầu máy khi sản xuất, lắp ráp, hoán cải để vận hành trên đường sắt Việt Nam.
Quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ sở sản xuất, lắp ráp, sửa chữa đầu máy, toa xe; các cơ sở sản xuất, nhập khẩu vật liệu sử dụng trong kết cấu nội thất của toa xe khách, ca bin đầu máy (gọi tắt là vật liệu nội thất) và các cơ quan, tổ chức liên quan đến việc thử nghiệm, kiểm tra chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt.
Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo chất lượng. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào ngày 01/7/2020. Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến vào ngày 10/8/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
http://tbt.gov.vn/To%20Link%20lin%20kt/D%E1%BB%B1%20th%E1%BA%A3o%20QCVN%201902%20(v%E1%BA%ADt%20li%E1%BB%87u%20ch%E1%BB%91ng%20ch%C3%A1y).doc
Mã thông báo: G/TBT/N/VNM/145