Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thép không gỉ

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Một 24, 2019 | 10:23 - Lượt xem: 1226

Ngày 11/12/2018, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thép không gỉ.

Quy chuẩn này quy định mức giới hạn của thành phần các nguyên tố hóa học đối với các sản phẩm thép không gỉ cán phẳng dạng tấm, cán phẳng cuộn, dạng thanh đặc, dạng ống, dạng thanh định hình, dạng que hoặc dây (sau đây gọi tắt là thép không gỉ) và các yêu cầu quản lý chất lượng đối với thép không gỉ sản xuất trong nước, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường. Quy chuẩn này áp dụng cho thép không gỉ theo mã HS 7218, 7219, 7220, 7221, 7222 và 7223. Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thép không gỉ, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
Hiện tại Việt Nam chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên WTO đưa ra góp ý là ngày 09/2/2019.

Nguồn tbt.gov.vn