Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kính an toàn sử dụng trên đầu máy, toa xe.

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Chín 4, 2019 | 10:07 - Lượt xem: 1226

Ngày 11/6/2019, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kính an toàn sử dụng trên đầu máy, toa xe.

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật và kiểm tra, thử nghiệm đối với kính an toàn được sử dụng làm kính chắn gió, các loại kính cửa trên đầu máy toa xe.
Quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu kính an toàn, sản xuất, lắp ráp và sửa chữa, bảo dưỡng đầu máy toa xe; các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc kiểm tra, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật đối với kính an toàn.
Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo chất lượng. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào ngày 01/7/2020. Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến vào ngày 10/8/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
http://tbt.gov.vn/To%20Link%20lin%20kt/D%E1%BB%B1%20th%E1%BA%A3o%20QCVN%20(K%C3%ADnh%20an%20to%C3%A0n).dox
Mã thông báo: G/TBT/N/VNM/14

Theo tbt.gov.vn