Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bộ trục bánh xe của đầu máy, toa xe.

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Chín 4, 2019 | 10:14 - Lượt xem: 1352

Ngày 11/6/2019, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bộ trục bánh xe của đầu máy, toa xe.

Quy chuẩn này quy định về kiểm tra đối với bộ trục bánh xe sử dụng cho đầu máy, toa xe có tốc độ cấu tạo thấp hơn hoặc bằng 120 km/h đối với khổ đường 1.000 mm và thấp hơn hoặc bằng 160 km/h đối với khổ đường 1.435 mm.

Quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ sở sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu đầu máy, toa xe; các cơ sở chế tạo, nhập khẩu bộ trục bánh xe và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc kiểm tra, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo chất lượng. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào ngày 01/7/2020. Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến vào ngày 10/8/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

http://tbt.gov.vn/To%20Link%20lin%20kt/D%E1%BB%B1%20th%E1%BA%A3o%20QCVN%201812%20(b%E1%BB%99%20tr%E1%BB%A5c%20b%C3%A1nh%20xe).doc
Mã thông báo: G/TBT/N/VNM/147

Theo tbt.gov.vn