Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn đối với máy gặt đập liên hợp

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Tám 23, 2018 | 15:38 - Lượt xem: 1609

Ngày 05/7/2018, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn đối với máy gặt đập liên hợp. Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu về quản lý đảm bảo an toàn đối với máy gặt đập liên hợp tự hành dùng cho thu hoạch lúa trong sản xuất nông nghiệp. Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, phân phối và kinh doanh các loại máy gặt đập liên hợp tự hành dùng cho thu hoạch lúa; các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Mục đích của Dự thảo nhằm đảm bảo yêu cầu về chất lượng. Thời gian dự kiến thông qua vào tháng 12/2018. Thời gian dự kiến có hiệu vào tháng 7/2019. Hạn cuối cùng để các nước thành tham gia góp ý kiến vào ngày 03/9/2018