Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về ắc quy chì dùng trên xe mô tô, xe gắn máy

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Sáu 4, 2018 | 1:35 - Lượt xem: 1259

Ngày 23/4/2018, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về ắc quy chì dùng trên xe mô tô, xe gắn máy. Quy chuẩn này quy định về yêu cầu kỹ thuật và kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật đối với ắc quy chì – axít dùng để khởi động, chiếu sáng và cho các thiết bị phụ trợ sử dụng cho xe mô tô, xe gắn máy (sau đây gọi tắt là ắc quy). Quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ sở sản xuất, nhập khẩu ắc quy, sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy và các cơ quan, tổ chức liên quan đến việc thử nghiệm, kiểm tra chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Mục đích của Dự thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn của con người.Thời gian dự kiến thông qua vào 30/6/2018. Thời gian dự kiến có hiệu vào tháng 9/2018. Hạn cuối cùng để các nước thành tham gia góp ý kiến vào 23/6/2018.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
http://tbt.gov.vn/To%20Link%20lin%20kt/QCVN%2047%202018%20lead%20batteries%20of%20motorcycles%20and%20mopeds.doc
Mã thông báo: G/TBT/N/VNM/120