Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với chất được sử dụng để bổ sung Vitamin A.

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Bảy 12, 2018 | 9:04 - Lượt xem: 1046

Ngày 11/6/2018, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với chất được sử dụng để bổ sung Vitamin A. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định yêu cầu kỹ thuật đối với chất và quản lý được sử dụng để bổ sung vitamin A vào thực phẩm. Quy chuẩn này áp dụng đối với: – Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, các chất được sử dụng để bổ sung vitamin A (bao gồm Retinol, Retinyl palmitate, Retinyl acetate và β-Caroten) vào thực phẩm. – Cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. Mục đích của Dự thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn của con người.Thời gian dự kiến thông qua vào 10/8/2018. Thời gian dự kiến có hiệu vào ngày 10/10/2018. Hạn cuối cùng để các nước thành tham gia góp ý kiến là ngày 10/8/2018.