Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Bảy 12, 2018 | 9:29 - Lượt xem: 1526

Ngày 18/5/2018, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia. Luật này quy định về các biện pháp phòng, chống tác hại của rượu, bia và đồ uống có cồn khác (trong Luật này gọi chung là rượu, bia) bao gồm: kiểm soát giảm mức tiêu thụ rượu, bia; kiểm soát việc cung cấp rượu, bia; giảm tác hại của rượu, bia; bảo đảm nguồn lực để phòng, chống tác hại của rượu, bia và nâng cao sức khỏe cộng đồng. Rượu, bia được sản xuất, nhập khẩu để kinh doanh, lưu hành, sử dụng tại Việt Nam phải tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn cơ sở về rượu, bia. Trường hợp rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì phải tuân thủ quy định điều kiện bảo đảm an toàn đối với rượu, bia. Cơ sở sản xuất, nhập khẩu rượu, bia phải tuân thủ các quy định của pháp luật về công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp với quy định an toàn thực phẩm; kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm thực phẩm nhập khẩu đối với rượu, bia nhập khẩu; chịu trách nhiệm về sự phù hợp của rượu, bia với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, điều kiện bảo đảm an toàn đối với rượu, bia và tiêu chuẩn cơ sở đã công bố. Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rượu, bia; quy định điều kiện bảo đảm an toàn đối với rượu thủ công chưa có quy chuẩn và rượu có bổ sung thảo dược, thực vật, động vật và các chất khác; quy định việc công bố hợp quy, công bố phù hợp quy định về an toàn thực phẩm đối với rượu, bia. Ủy ban nhân cấp tỉnh ban hành hướng dẫn một số chỉ tiêu an toàn cơ bản đối với rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh, ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương hoặc quy định điều kiện bảo đảm an toàn đối với rượu thủ công đặc thù của địa phương theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn sau khi có ý kiến của Bộ Y tế, Bộ Công Thương. Việc ghi nhãn trên bao bì rượu, bia xuất khẩu được thực hiện theo quy định đối với hàng hóa xuất khẩu, yêu cầu của nước nhập khẩu. Khuyến khích cơ sở sản xuất, nhập khẩu ghi trên nhãn các thông tin sau đây:
a) Số lượng đơn vị rượu tương ứng với khối lượng rượu, bia;
b) Khuyến nghị người tiêu dùng về đơn vị rượu nên sử dụng ở mức nguy cơ thấp;
c) Cảnh báo sức khỏe theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
Mục đích của Dự thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn của con người.Thời gian dự kiến thông qua vào ngày 15/5/2019. Thời gian dự kiến có hiệu vào ngày 01/1/2020. Hạn cuối cùng để các nước thành tham gia góp ý kiến là ngày 21/7/2018.