Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch Nhóm công tác về Đánh giá sự phù hợp của ACCSQ – WG 2

Người viết: Nguyen Nam - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Bảy 29, 2020 | 12:47 - Lượt xem: 1366

Hội nghị lần thứ 38 của Nhóm công tác về đánh giá sự phù hợp thuộc Ủy ban tư vấn về tiêu chuẩn và chất lượng ASEAN (ACCSQ/WG 2) đã khai mạc vào sáng ngày 29/07/2020. Hội nghị lần này được tổ chức bằng hình thức trực tuyến.

 Ông Trần Quốc Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (Quacert) tham gia hội nghị.

Hội nghị bắt đầu với nội dung chuyển giao vai trò Chủ tịch luân phiên từ Thái Lan sang Việt Nam. Phát biểu tại lễ chuyển giao, ông Trần Quốc Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (Quacert), Trưởng đoàn Việt Nam cảm ơn và ghi nhận đóng góp của Thái Lan và cá nhân bà Busaba Saelim, Chủ tịch nhiệm kỳ 2019-2020 vào tiến trình chung của WG 2 và có nhiều sáng kiến cho chương trình làm việc của nhóm công tác. Việt Nam cũng chuyển giao vai trò Phó Chủ tịch WG 2 sang Brunei Darussalam.

Diễn ra trong bối cảnh hoạt động đánh giá sự phù hợp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, Hội nghị WG 2 tiếp tục thảo luận kế hoạch hành động của nhóm nhằm thực hiện Kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng kinh tế ASEAN đến năm 2025 (AEC 2025 Blueprint) với các nội dung chính như: tăng cường năng lực cho các tổ chức công nhận và đánh giá sự phù hợp cho các nước ASEAN, thúc đẩy việc thừa nhận và chấp nhận giấy chứng nhận và kết quả thử nghiệm của các cơ quan quản lý quốc gia, thông qua hợp tác về hỗ trợ kỹ thuật với các đối tác của ASEAN như EU, PTB (CHLB Đức)…

Hội nghị cũng chia sẻ các tiến bộ trong việc thúc đẩy vai trò công nhận và đánh giá sự phù hợp trong các nước thành viên ASEAN, phối hợp với các nhóm công tác khác của ASEAN để giải quyết các vấn đề liên quan đến đánh giá sự phù hợp lĩnh vực điện-điện tử, nông nghiệp hữu cơ. Hội nghị cũng bàn thảo về việc triển khai hợp tác trong một số chương trình công nhận – chứng nhận mới như về chống hối lộ, giảm phát thải khí nhà kính do hoạt động của hàng không…

Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch Nhóm công tác về Đánh giá sự phù hợp của ACCSQ – WG 2 

Tại Hội nghị, Việt Nam đã đề nghị WG 2 chia sẻ yêu cầu và kinh nghiệm đánh giá trực tuyến của các tổ chức công nhận đối với các tổ chức chứng nhận và của các tổ chức chứng nhận đối với doanh nghiệp nhằm thích ứng với trạng thái “bình thường mới” trong bối cảnh đại dịch Covid-19 cũng như thực tiễn của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Theo VietQ