Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam tổ chức hội thảo về phát triển hoạt động KHCN năm 2020

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Hai 6, 2020 | 16:31 - Lượt xem: 1202

Ngày 6/2, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam tổ chức hội thảo Phát triển hoạt động Khoa học công nghệ năm 2020 nhằm đề xuất các phương án nâng cao hiệu quả hoạt động, hướng đến hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đã đặt ra.

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam tổ chức hội thảo Phát triển hoạt động Khoa học công nghệ năm 2020 nhằm đề xuất các phương án nâng cao hiệu quả hoạt động.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Nguyễn Hoàng Linh – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Phụ trách Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam nhấn mạnh, năm 2019 Viện đã đạt được những kết quả nhất định, tuy nhiên tiềm năng phát triển của Viện vẫn còn chưa phát huy được mức tối đa. Do đó, việc tổ chức hội thảo nhằm mục đích chia sẻ những sáng kiến, cách thức hoạt động, các hoạt động mới, dịch vụ mới tiếp tục được triển khai trên diện rộng để thúc đẩy hoạt động của Viện đạt kết quả tốt.

Ông Linh khẳng định, hoạt động tiêu chuẩn hóa ngày càng trở nên quan trọng trong xã hội và nhận được sự quan tâm rất sát sao của Lãnh đạo Bộ KH&CN. Tiêu chuẩn có đóng góp một cách rõ rệt, hữu ích cho sự phát triển các ngành công nghiệp và nền kinh tế Việt Nam, giúp cho các cơ quan quản lý có những công cụ quản lý các vấn đề xã hội. Do vậy, trong năm 2020, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam sẽ tiếp tục thể hiện vai trò của mình để phát triển, đáp ứng tốt hơn nữa cho công tác quản lý nhà nước, phục vụ cộng đồng doanh nghiệp và xã hội.

Tại hội thảo, đại diện các phòng chuyên môn đã có những tham luận, phương án, giải pháp triển khai các nhiệm vụ công tác hiệu quả, hướng đến mục tiêu hoàn thành xuất sắc các nhiệm được giao 2020. Hội thảo cũng ghi nhận những sáng kiến, gợi mở để các hoạt động dịch vụ của Viện đạt hiệu quả cao hơn.

Năm 2019, Viện đã tổ chức xây dựng dự thảo Thông tư 12/2019/ TT – BKHCN quy định tiêu chí và biện pháp đánh giá, xác nhận sản phẩm, thiết bị sử dụng tiết kiệm nước. Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký và ban hành thông tư này. Tổ chức xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, trình Bộ Khoa học và Công nghệ ký ban hành. Tham gia xây dựng dự thảo sửa đổi thông tư 21/2007/ TT – BKHCN; Thông tư 29/2011/TT- BKHCN; Thông tư 23/2007/TT-BKHCN; Thông tư 30/2011/TT-BKHCN và đã trình Bộ Khoa học và Công nghệ ký ban hành.

Tiến hành xây dựng mới và sửa đổi 8 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Trong đó Bộ KHCN đã ký ban hành 3 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Trình công bố 163 Tiêu chuẩn Quốc gia; Tổ chức 3 khóa đào tạo cho cán bộ làm công tác Tiêu chuẩn hóa ở các Bộ, ngành; 4 khóa đào tạo cho các thành viên Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia cấp độ cơ bản và nâng cao. Tổ chức thẩm định được 231 TCVN do Bộ, ngành xây dựng và đề nghị thẩm định.

Năm 2019, Viện cũng đã có nhiều hoạt động nâng cao năng lực của các chuyên gia, phát triển tốt hoạt động dịch vụ, hoạt động R&D, khẳng định vị thế dẫn đầu với hoạt động về lĩnh vực tiêu chuẩn. Với Hệ thống tiêu chuẩn Quốc gia là cơ sở chuẩn mực cho việc tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như các hoạt động quản lý, thường xuyên được điều chỉnh và sửa đổi nhằm đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu quản lý Nhà nước và yêu cầu của doanh nghiệp, phù hợp với thông lệ và quy định quốc tế.

Uyên Chi