Viện Đo lường Việt Nam tham gia Chương trình so sánh vòng quốc tế lĩnh vực Độ dài

Người viết: Yến Hoa Ngô Kiều - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Tám 10, 2023 | 9:20 - Lượt xem: 455

Trong khuôn khổ chương trình so sánh vòng Chuẩn đo lường lĩnh vực Độ dài, mã hiệu: APMP.L-S3.4.n01 do Viện Đo lường Quốc gia Thái Lan (NIMT) chủ trì, phòng Đo lường Độ dài – Viện Đo lường Việt Nam (VMI) đã tham gia đo so sánh chuẩn Căn mẫu góc trong tháng 6 năm 2023.

Hiệu chuẩn Căn mẫu góc tại Phòng Đo lường Độ dài – VMI

Nhằm mục đích nâng cao khả năng đo lường trong lĩnh vực Độ dài cho các Viện Đo lường Quốc gia bằng cách chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức, Chương trình Đo lường Châu Á – Thái Bình Dương (APMP) đã tổ chức chương trình so sánh vòng Chuẩn đo lường độ dài APMP.L-S3.4.n01 bắt đầu tiến hành từ năm 2022. Tham dự chương trình lần này có đại diện từ các nước: Thái Lan (Pilot), Australia, Indonesia, Malaysia, Ả Rập Xê-út, Singapore, Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất, Việt Nam, Ukraine, Hồng Kông (Trung Quốc) và Kazakhstan.

Chuẩn đo lường được sử dụng là 4 miếng Căn mẫu góc có kích thước danh nghĩa: 1ʹ, 25ʹ, 3° và 30°. Tại Phòng Đo lường Độ dài, đã tiến hành thực hiện hiệu chuẩn 4 miếng Căn mẫu góc bằng hệ thống Chuẩn đo lường Quốc gia về Góc phẳng – Chuẩn Quốc gia góc phẳng toàn vòng[1]. Đối với VMI kết quả đánh giá này là bằng chứng kỹ thuật bổ sung vào hồ sơ tham gia xin công nhận CMCs-MRA lĩnh vực Độ dài.

[1] Tham khảo link: http://vmi.gov.vn/he-thong-chuan-do-luong-quoc-gia-ve-goc-phang-tai-vien-do-luong-viet-nam

                                                                                          Tống Công Dũng

                                                                              Phòng Đo lường Độ dài – VMI