Thông báo về việc mở hồ sơ đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia đặt hàng thực hiện từ năm 2023 thuộc Chương trình quốc gia Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030

Người viết: Nguyen Nam - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Bảy 19, 2023 | 14:47 - Lượt xem: 399

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo kế hoạch mở hồ sơ, kiểm tra và xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng thực hiện từ năm 2023 thuộc Chương trình 1322, cụ thể như sau:

  1. Thành phần tham gia mở hồ sơ:

a) Đại diện Vụ Kế hoạch Tài chính, Tổng cục TCĐLCL;

b) Đại diện Vụ Pháp chế – Thanh tra, Tổng cục TCĐLCL;

c) Đại diện Tổ chức chủ trì nộp hồ sơ tham gia tuyển chọ

  1. Thời gian mở hồ sơ: 14h00 ngày 20 tháng 7 năm 2023.
  2. Địa điểm mở hồ sơ: Phòng 307, Tầng 3, Nhà A, Trụ sở Tổng cục TCĐLCL, Số 8, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
  3. Danh sách các tổ chức đăng ký tuyển chọn gồm: Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam; Trung tâm Thông tin – Truyền thông TCĐLCL; Trường Đại học Hàng hải Việt Nam; Công ty cổ phần tập đoàn Sitas.

Xem thông báo tại đây!

Vụ KHTC