Văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam – ĐLVN

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Tám 31, 2017 | 11:49 - Lượt xem: 178731

2023

+ ĐLVN 157: 2023 Phương tiện đo kiểm tra tốc độ phương tiện giao thông – Quy trình kiểm định 

+ ĐLVN 392: 2023 Hệ thống tạo tốc độ chuẩn – Quy trình hiệu chuẩn

2022

2021

2020

2019

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011