Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BKHCN

Người viết: Nguyen Nam - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Hai 2, 2023 | 15:42 - Lượt xem: 390

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BKHCN ngày 26/01/2022 hợp nhất 02 Nghị định 86/2012/NĐ-CP và Nghị định 13/2022/NĐ-CP, cụ thể:

– Nghị định 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 của Chính phủ hướng dẫn Luật đo lường;

– Nghị định 13/2022/NĐ-CP ngày 21/01/2022 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 132/2008/NĐ-CP, 74/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định 86/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đo lường.

Vụ PCTT