Ủy ban TCĐLCL Quốc gia phối hợp với PTB tổ chức khoá đào tạo khu vực về tiêu chuẩn hoá

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Bảy 8, 2024 | 16:58 - Lượt xem: 117

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Đo lường quốc gia Đức (PTB) và ASEAN, Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) Quốc gia sẽ phối hợp PTB tổ chức khoá đào tạo khu vực về quản lý dự án tiêu chuẩn hoá và kết nối với các bên liên quan từ ngày 08 – 12/7/2024 tại trụ sở Ủy ban TCĐLCL Quốc gia. Khoá đào tạo thuộc chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực cho các cơ quan tiêu chuẩn hoá thuộc các nước thuộc Sáng kiến Hội nhập ASEAN (IAI).

Khoá đào tạo có sự tham gia của 15 cán bộ đến từ các cơ quan tiêu chuẩn hoá quốc gia của Lào, Campuchia và Việt Nam. Về phía PTB, có ông Andrej Sbrisny, Cán bộ điều phối các dự án của PTB với ASEAN, và bà Siglinde Kaiser, chuyên gia chính của PTB tại ASEAN và cũng là giảng viên của chương trình.

Ủy ban TCĐLCL Quốc gia phối hợp với PTB tổ chức khoá đào tạo khu vực trong khuôn khổ hợp tác giữa PTB và ASEAN.

Phát biểu khai mạc khoá đào tạo ngày 08/7/2024, Quyền Chủ tịch Hà Minh Hiệp đánh giá cao sự hỗ trợ của PTB thông qua các chương trình đào tạo khu vực, giúp củng cố, nâng cao chuyên môn và các kỹ năng cần thiết cho các cán bộ làm công tác tiêu chuẩn hoá quốc tế của Việt Nam nói riêng và các nước ASEAN nói chung. Trong bối cảnh Ủy ban TCĐLCL Quốc gia triển khai Tầm nhìn STAMEQ lấy con người STAMEQ làm trung tâm, các chương trình đào tạo của PTB là sự giúp đỡ vô cùng cần thiết và có ý nghĩa.

Trong 05 ngày tới, các học viên sẽ cùng làm bài tập nhóm về các cách tiếp cận đối với quản lý dự án, gồm phương pháp quản lý truyền thống dựa trên tiêu chuẩn ISO và các phương pháp thay thế. Các học viên cũng được hướng dẫn áp dụng phương pháp phân chia công việc (work breakdown structure) để quản lý các dự án xây dựng tiêu chuẩn, và công cụ khảo sát nhằm nâng cao hiệu quả giao tiếp với các bên liên quan.

Hạnh Hoa – Vụ Hợp tác quốc tế