Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng thực hiện từ năm 2025 thuộc Chương trình 1322

Người viết: Nguyen Nam - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Bảy 2, 2024 | 16:10 - Lượt xem: 275

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp quốc gia đặt hàng thực hiện từ năm 2025 thuộc Chương trình quốc gia Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 (Chương trình 1322).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn là 30 ngày, cụ thể: thời điểm bắt đầu nhận hồ sơ là 08h00 ngày 8 tháng 7 năm 2024; thời điểm kết thúc nhận hồ sơ là 17h00 ngày 6 tháng 8 năm 2024. 

Nộp và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn được thực hiện theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 15/2022/TT-BKHCN ngày 12/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Nơi tiếp nhận hồ sơ: Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia, địa chỉ số 08 đường Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.

Thông tin chi tiết liên hệ: Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia, điện thoại: 0243 7911615; 0243 7911626.

Cụ thể xem thông báo tại đây!

Vụ KHTC