Từ ngày 01/8/2020, Thông tư 26/2019/TT- BKHCN quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật chính thức có hiệu lực

Người viết: Nguyen Nam - Ngày viết: Chủ Nhật, Tháng Tám 9, 2020 | 1:10 - Lượt xem: 2066

Theo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, từ ngày 01/8/2020, Thông tư 26/2019/TT- BKHCN quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật chính thức có hiệu lực.

Xin mời Quý bạn đọc xem toàn văn thông tư tại đây: 26.2020-TT.BKHCN.