Truy xuất nguồn gốc: Nâng cao uy tín doanh nghiệp, góp phần minh bạch hóa thị trường

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Mười Một 5, 2021 | 0:24 - Lượt xem: 1435

Trong nỗ lực minh bạch hóa thị trường, nâng cao uy tín, trách nhiệm của sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thì hoạt động truy xuất nguồn gốc (TXNG) luôn mang một ý nghĩa cùng quan trọng

Trong khuôn khổ Hội thảo trực tuyến “Truy xuất nguồn gốc – Nâng tầm nông sản Việt” do Đoàn thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) tổ chức, chia sẻ về truy xuất nguồn gốc, ông Tạ Hồng Sơn – Bí thư Đoàn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, hiện nay Chất lượng, an toàn thực phẩmluôn một vấn đề được cả hội quan tâm. quan quản nhà nước đã thiết lập không ngừng hoàn thiện các quy định pháp về chất lượng An toàn thực phẩm (ATTP) trong toàn bộ chuỗi sản xuất kinh doanh thực phẩm từ khâu sản xuất ban đầu cho tới tay người tiêu dùng. Tuy nhiên, trong thực tế vẫn còn tồn tại tình trạng thực phẩm không nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng, ATTP. Trong nỗ lực minh bạch hóa thị trường, nâng cao uy tín, trách nhiệm của sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thì hoạt động Truy xuất nguồn gốc (TXNG) luôn mang một ý nghĩa cùng quan trọng

Hiểu một cách khái quát, TXNG chỉ ra chính xác một đơn vị sản phẩm thuộc về sản phẩm nào, sản xuất ở đâu, sử dụng các chất trong quá trình sản xuất, đồng thời cung cấp thông tin làm trách nhiệm của các bên liên quan tới việc sản xuất, đóng gói, phân phối,... sản phẩm từ đầu đến cuối chuỗi cung ứng

TXNG sản phẩm giúp cải thiện khả năng cạnh tranh cung cấp sự đảm bảo cho khách hàng. TXNG giúp người tiêu dùng đối tác thương mại thể biết các thông tin về sản phẩm từ khâu sản xuất tới khi thành sản phẩm lưu thông trên thị trường. Điều này tạo thêm sự tin tưởng của khách hàng đối với nhà sản xuất. TXNG quy định bắt buộc nhiều quốc gia trên thế giới hiện nay. Do đó, TXNG sẽ giúp doanh nghiệp đáp ứng quy định của quốc tế quốc gia nhập khẩu.Trước xu thế mới của thị trường, để thể gia nhập vào các thị trường khó tính nâng cao sự cạnh tranh ngay tại thị trường trong nước, Việt Nam đã nỗ lực triển khai việc TXNG sản phẩm trong những năm qua

Đối với thị trường trong nước, việc xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc giúp sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thiết lập hệ thống thông tin liên quan đến quá trình sản xuất từ đó thể truy xuất được các thông tin khi có sự cố về ATTP giúp hoạt động điều tra nguyên nhân, thu hồi, xử sản phẩm không đảm bảo an toàn của doanh nghiệp dưới sự giám sát của quan quản nhà nước được hiệu quả chính xác

Đối với các thị trường lớn nhập khẩu các mặt hàng nông sản chủ lực của Việt Nam như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu (EU)...cũng đều đưa ra các quy định bắt buộc về việc thực hiện hoạt động truy xuất nguồn gốc đi với các doanh nghiệp của nước xuất khẩu tiêu biểu như: Quy định 178/2002/E của Liên minh Châu Âu (EU), Luật Hiện đại hóa An toàn thực phẩm (FSMA) của Hoa Kỳ, Quy định của Trung Quốc về kiểm dịch thực vật, ATTP đối với các mặt hàng nông sản nhập khẩu... Thực tế cho thấy, việc xây dựng hệ thống các quy định này của các nước xu hướng tăng với nội dung ngày càng chặt chẽ hơn.

Trong bối cảnh đó, nhằm thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp Việt Nam, để phù hợp hội nhập với xu thế toàn cầu hóa, Chính phủ đã xây dựng ban hành hệ thống khung pháp trong đó quy định các yêu cầu liên quan đến truy xuất nguồn gốc: Luật ATTP số 55/2010/QH12 hiệu lực thi hành từ 01/07/2011, Nghị định số: 15/2018/CP quy định một số điều chi tiết của Luật ATTP hiệu lực thi hành từ ngày 02/02/2018 chỉ đạo các Bộ ngành xây dựng các thông hướng dẫn liên quan thuộc phạm vi quản

Bên cạnh đó, Chính phủ đã phê duyệt nhiều chương trình, đề án giao Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn thực hiện nhàm hỗ trợ một số doanh nghiệp tại các địa phương trên cả nước xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc, ứng dụng các công nghệ hiện đại hỗ trợ cho hoạt động truy xuất nguồn gốc như: hệ thống số vạch theo tiêu chuẩn GS1, QR (QR code), xác thực nguồn gốc...điển hình như Quyết định 100/TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt đề án triển khai, áp dụng quản hệ thống truy xuất nguồn gốc

Trong thời gian vừa qua, rất nhiều sở, doanh nghiệp sử dụng QR code để cung cấp thông tin về sản phẩm gọi đó tem TXNG, tuy nhiên, hoạt động truy xuất thông qua tem truy xuất này chưa được chuẩn hóa về nội dung hình thức. Tem truy xuất mới chỉ sử dụng được hệ thống nội bộ, chỉ khả năng truy xuất trong cùng hệ thống, chưa đáp ứng đúng yêu cầu truy xuất. Các hệ thống TXNG mang tính khép kín, chưa được kết nối với các quan quản , không khả năng mở để các bên tham gia hệ thống TXNG này thể tham gia với các hệ thống TXNG khác cũng như kết nối với các hệ thống TXNG của các nước khác trên thế giới

Với Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững giai đoạn 2021 2030 đang được dự thảo lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học trong ngoài nước và sẽ trình trong cuối quý từ năm 2021. Chiến lược này sẽ hiện thực hoá các quan điểm chỉ đạo định hướng của Đại hội XIII của Đảng. Đó , Chiến lược nhấn mạnh đến đổi mới hình tăng trưởng trong nông nghiệp dựa trên động lực Khoa học công nghệ, đổi mới sáng to chuyển đổi số. Đó , Chiến lược hướng đến mục tiêu cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, gắn với xây dựng nông thôn mới. Đó , Chiến lược xoay quanh ba trụ cột: ng nghip sinh thái, Nông thôn hiện đại, Nông dân thông minh. Các chiến lược này triển khai trong thời gian tới thì việc thực hiện Truy xuất nguồn gốc (TXNG) xu thế tất yếu, trở thành vấn đề cấp thiết yêu cầu bắt buộc trong xuất, nhập khẩu quản chất lượng sản phẩm, hàng hoá nông sản

Thực tiễn trong quá trình triển khai công tác đoàn những năm vừa qua, tại các địa phương, phong trào thanh niên khởi nghiệp từ ngành nông nghiệp được phát động sôi nổi thực hiện hiệu quả hay các doanh nghiệp tham gia vào sản xuất nông nghiệp cũng quan tâm nhiều hơn tới việc minh bạch nguồn gốc các sản phẩm nông nghiệp. Nhiều thanh niên đã biết lựa chọn hướng đi đúng, mạnh dạn đầu để xây dựng các hình mới, áp dụng công nghệ hiện đại, nâng cao được hiệu quả sản xuất. Bên cạnh đó, với chúng tôi nhận thấy rất nhiều bạn đoàn viên thanh niên trên cả nước đã khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp mong muốn được tiếp cận với các quy định, chính sách trên đồng thời mong muốn những diễn đàn để thể tìm hiểu, chia sẻ, kết nối các thông tin liên quan hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp.