Trung tâm Thông tin – Truyền thông TCĐLCL tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2021

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Mười Một 24, 2021 | 13:49 - Lượt xem: 1697

Trung tâm Thông tin – Truyền thông Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2021 với các tiêu chuẩn và điều kiện sau.

1. Số lượng tuyển dụng: 12 viên chức

  2. Vị trí tuyển dụng:

– Chuyên viên Kế hoạch – Tổng hợp: 01 chỉ tiêu 

– Kĩ sư công nghệ thông tin: 01 chỉ tiêu 

– Chuyên viên Chăm sóc Khách hàng thành viên: 01 chỉ tiêu 

– Chuyên viên Nhập cơ sở dữ liệu: 01 chỉ tiêu 

– Chuyên gia Tư vấn cải tiến năng suất: 01 chỉ tiêu 

– Chuyên viên Kế hoạch – Hợp tác: 01 chỉ tiêu 

– Phóng viên Tạp chí Chất lượng Việt Nam: 01 chỉ tiêu 

– Thư ký Tòa soạn: 01 chỉ tiêu 

– Phóng viên Ban Điều tra – Bạn đọc, Tạp chí Chất lượng Việt Nam: 01 chỉ tiêu 

– Phóng viên Ban Truyền thông Sự kiện, Tạp chí Chất lượng Việt Nam: 02 chỉ tiêu 

– Phóng viên Văn phòng Đại diện tại TP. Hồ Chí Minh: 01 chỉ tiêu 

3. Tiêu chuẩn chung:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; từ đủ 18 tuổi trở lên.

– Có đơn đăng ký dự tuyển.

– Có lý lịch rõ ràng; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm (Chi tiết theo Kế hoạch Tuyển dụng được đăng tuyển trên trang vietq.vn).

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

4. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

5. Hồ sơ dự tuyển gồm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

– Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật (dán ảnh màu 4×6) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

– Bản sao giấy khai sinh.

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng, chứng chỉ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.       

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời gian 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.    

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

– 02 ảnh 4x6cm và 02 phong bì có dán tem, ghi rõ tên, địa chỉ người nhận, điện thoại liên lạc.

5. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: từ ngày 26 tháng 11 năm 2021 đến ngày 27 tháng 12 năm 2021 (trong giờ hành chính).

 – Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Hành chính Kế toán,Trung tâm Thông tin – Truyền thông Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

– Địa chỉ: Tầng 1 nhà C, số 8, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

– Điện thoại: (024)37562889

6. Lệ phí xét tuyển: 500.000đồng /01 thí sinh.

Các thông tin chi tiết về tuyển dụng được thông báo tại trụ sở Trung tâm và trên trang của Trung tâm Thông tin – Truyền thông Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Vietq.vn).

7Danh sách đủ điều kiện dự tuyển, thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển:

Hội đồng tuyển dụng viên chức của Trung tâm Thông tin – Truyền thông TCĐLCL năm 2021 sẽ thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức, thời gian địa điểm tổ chức xét tuyển, kết quả xét tuyển bằng hình thức phỏng vấn đồng thời trên trang Website của Trung tâm (Vietq.vn) và tại trụ sở Trung tâm Thông tin – Truyền thông TCĐLCL, tầng 1, Nhà C, số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Trung tâm Thông tin – Truyền thông TCĐLCL không gửi thông báo bằng giấy đến từng thí sinh.

Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 xem tại đây

PV