Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Tiêu chuẩn Thông số chung cho máy dò kim loại cầm tay

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Chín 5, 2018 | 15:51 - Lượt xem: 1202

Ngày 27/7/2018, Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Tiêu chuẩn Thông số chung cho máy dò kim loại cầm tay. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, quy tắc kiểm tra, nhận dạng, nhãn, bao bì và các tài liệu kỹ thuật kèm theo của máy dò kim loại cầm tay. Mục đích của dự thảo để
đảm bảo an toàn giao thông. Thời gian dự kiến thông qua sau 90 ngày kể tử ngày thông báo cho Ban thư ký WTO. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 06 tháng kể từngày thông qua. Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến là ngày 28/9/2018. 
Mã thông báo: G/TBT/N/CHN/1279