Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia đối với tăm gỗ

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng TưTháng Tư 16, 2019 | 15:14 - Lượt xem: 854

Ngày 11/3/2018, Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia đối với tăm gỗ.

Tăm gỗ được xem là loại vật liệu tiếp xúc dùng một lần, là một sản phẩm vệ sinh tiếp xúc trực tiếp với khoang miệng của con người và liên quan chặt chẽ đến sức khỏe của con người. Do đó, trong tiêu chuẩn này, các chỉ số liên quan đến hạn chế vi sinh vật ảnh hưởng đến sức khỏe là bắt buộc. Tiêu chuẩn này bao gồm: thuật ngữ và định nghĩa, phân loại, thông số kỹ thuật và dung sai, kiểm tra chất lượng và giới hạn vi sinh vật, quy tắc kiểm tra, ghi nhãn, đóng gói, vận chuyển và lưu trữ. Thời gian dự kiến thông qua sau 90 ngày kể từ ngày thông báo cho WTO. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 06 tháng kể từ ngày thông qua. Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến vào ngày 10/5/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/CHN/19_1427_00_x.pdf
Mã thông báo: G/TBT/N/CHN/1312

Nguồn tbt.gov.vn