Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia đối với Máy dò khí dễ cháy - Phần 1

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Ba 11, 2019 | 9:50 - Lượt xem: 1268

Ngày 18/12/2018, Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia đối với Máy dò khí dễ cháy - Phần 1: Máy dò khí dễ cháy sử dụng trong công nghiệp và thương mại. Tiêu chuẩn này quy định việc phân loại, kiểm tra và đánh dấu các máy dò khí dễ cháy để sử dụng trong công nghiệp và thương mại. Mục đích của Dự thảo nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của con người. Thời gian dự kiến thông qua sau 90 ngày kể từ ngày thông báo cho WTO. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 06 tháng kể từ ngày thông qua. Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến vào ngày 16/2/2019./.

Nguồn tbt.gov.vn