Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Tiêu chuẩn áp dụng đối với xỉ nhập khẩu

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Mười Hai 14, 2017 | 14:02 - Lượt xem: 1776

Ngày 14/11/2017, Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Tiêu chuẩn kiểm soát và bảo vệ môi trường đối với các chất thải rắn nhập khẩu dùng làm nguyên liệu thô.

 Cụ thể, tiêu chuẩn này sẽ áp dụng đối với xỉ nhập khẩu. Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của con người và bảo vệ môi trường. Thời gian dự kiến thông qua vào 31/12/2017. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào 01/3/2018. Hạn cuối cùng để các nước thành tham gia góp ý kiến vào 15/12/2017. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2017/TBT/CHN/17_5090_00_x.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/CHN/1224