Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Sửa đổi tiêu chuẩn quốc gia về “Giới hạn và phương pháp đo lường đối với ô nhiễm khí thải từ động cơ Diesel của máy móc công nghiệp di động

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng TưTháng Tư 11, 2019 | 16:02 - Lượt xem: 1048

Ngày 13/3/2018, Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Sửa đổi tiêu chuẩn quốc gia về “Giới hạn và phương pháp đo lường đối với ô nhiễm khí thải từ động cơ Diesel của máy móc công nghiệp di động.

Dự thảo áp dụng trong việc thử nghiệm phê duyệt, kiểm tra sự phù hợp trong sản xuất, kiểm tra tuân thủ phát thải và kiểm tra sự phù hợp trong dịch vụ đối với máy móc công nghiệp di động và động cơ diesel của nó. Mục đích của Dự thảo nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của con người. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua.

Thời gian dự kiến có hiệu lực vào 01/12/2020. Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến vào trước ngày 12/5/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/CHN/19_1480_00_x.pdf
Mã thông báo: G/TBT/N/CHN/1315

Nguồn tbt.gov.vn