Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Sửa đổi thông số kỹ thuật an toàn Mỹ phẩm.

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Mười Một 26, 2018 | 10:37 - Lượt xem: 1036

Ngày 12/10/2018, Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Sửa đổi thông số kỹ thuật an toàn Mỹ phẩm. Sửa đổi này đáp ứng một số yêu cầu đối với các chất bị cấm/hạn chế cũng như phương pháp thử và đánh giá của những chất này. Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo sức khoẻ và sự an toàn của con người. Hiện tại Trung Quốc chưa xác định thời gian dự kiến thông qua sau và thời gian dự kiến có hiệu lực. Các nước Thành viên WTO có 60 ngàykể từ ngày thông báo để tham gia góp ý kiến.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/CHN/18_5362_00_x.pdf
Mã thông báo: G/TBT/N/CHN/1287

tbt.gov.vn