Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi số 3 Tiêu chuẩn quốc gia của xi măng portland nói chung

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Tám 29, 2018 | 14:06 - Lượt xem: 1183

Ngày 10/7/2018, Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi số 3 Tiêu chuẩn quốc gia của xi măng portland nói chung. Cụ thể sẽ hủy bỏ lớp 32.5R của xi măng Portland tổng hợp. Mục đích của dự thảo nhằm ngăn chặn các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng. Thời gian dự kiến thông qua sau 90 ngày kể từ ngày thông báo cho Ban thư ký WTO. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 12 tháng kể từ ngày thông qua. Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến vào ngày 08/9/201. Thông tin chi tiết của Dự
thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/CHN/18_3692_00_x.pdf
Mã thông báo: G/TBT/N/CHN/1278