Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Quy định về sửa chữa, thay thế và hoàn trả sản phẩm xe ô tô khách

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Năm 24, 2019 | 14:27 - Lượt xem: 1141

Ngày 05/4/2019, Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra dự thảoQuy định về sửa chữa, thay thế và hoàn trả sản phẩm xe ô tô khách.

Dự thảo quy định về phạm vi bảo đảm chất lượng, chủ thể chịu trách nhiệm và trách nhiệm của các cơ quan chính phủ cũng như bộ phận kỹ thuật đối với các sản phẩm xe chở khách. Quy định này cũng điều chỉnh các nội dung kỹ thuật liên quan đến xe điện.

Mục đích của Dự thảo nhằm Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng.

Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua sau và thời gian dự kiến có hiệu lực sau. Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến vào ngày 07/6/2019.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/CHN/19_1981_00_x.pdf
Mã thông báo: G/TBT/N/CHN/1317

Nguồn tbt.gov.vn