Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Quy định về kiểm tra mỹ phẩm

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng TưTháng Tư 18, 2019 | 15:47 - Lượt xem: 1121

Ngày 22/2/2019, Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Quy định về kiểm tra mỹ phẩm trong đăng ký và lưu hồ sơ Quy định sẽ bao gồm lựa chọn cơ quan kiểm tra, quy trình kiểm tra, các hạng mục kiểm tra v.v.

Mục đích của Dự thảo nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của con người. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua sau và thời gian dự kiến có hiệu lực sau. Các nước thành viên WTO có 60 ngày kể từ ngày thông báo để tham gia góp ý kiến. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/CHN/19_1021_00_x.pdf
Mã thông báo: G/TBT/N/CHN/1311

Nguồn tbt.gov.vn