Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Quy định thực hiện chứng nhận bắt buộc đối với thiết bị gas trong nước.

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Hai 11, 2019 | 9:01 - Lượt xem: 963

Ngày 21/11/2018, Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Quy định thực hiện chứng nhận bắt buộc đối với thiết bị gas trong nước. Nội dung của quy định bao gồm
phạm vi áp dụng, chế độ chứng nhận, quy trình chứng nhận, các yêu cầu chung về chứng nhận, chứng nhận, sử dụng nhãn hiệu chứng nhận, phí, v.v. Mục đích của Dự thảo nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của con người. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào 01/10/2019. Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến vào trước ngày 20/1/2019.

Nguồn tbt.gov.vn