Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Quy định thực hiện chứng nhận bắt buộc đối với thiết bị điện sử dụng trong môi trường dễ nổ.

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Hai 11, 2019 | 9:06 - Lượt xem: 993

Ngày 21/11/2018, Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Quy định thực hiện chứng nhận bắt buộc đối với thiết bị điện sử dụng trong môi trường dễ nổ. Nội dung của quy định bao gồm phạm vi áp dụng, chế độ chứng nhận, quy trình chứng nhận, các yêu cầu chung về chứng nhận, chứng
nhận, sử dụng nhãn hiệu chứng nhận, phí, v.v. Mục đích của Dự thảo nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của con người. Hiện tại Trung Quốc chưa xác định thời gian dự kiến thông qua. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào 01/10/2019. Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến vào trước ngày 20/1/2019

Nguồn tbt.gov.vn