Trung Quốc thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Hướng dẫn đăng ký quản lý môi trường đối với hóa chất.

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Mười 1, 2020 | 9:25 - Lượt xem: 793

Ngày 08/09/2020 Trung Quốc thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Hướng dẫn đăng ký quản lý môi trường đối với hóa chất.

Hướng dẫn này là một văn bản quy định hỗ trợ cho việc thực hiện “Các biện pháp đăng ký quản lý môi trường đối với hóa chất”. Hướng dẫn bao gồm phạm vi đăng ký, loại đăng ký, thủ tục đăng ký, yêu cầu đối với vật liệu đăng ký, các quy định đặc biệt về đăng ký polyme và quản lý môi trường cho mục đích sử dụng mới, đăng ký lại, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký, thu hồi và hủy bỏ và quản lý sau đăng ký… Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực.

Hạn cuối cùng để các nước Thành viên WTO tham gia đóng góp ý kiến vào 07/11/2020.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/CHN/20_5314_00_x.pdf
Mã thông báo G/TBT/N/CHN/1461