Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc ban hành chứng nhận quản lý bắt buộc đối với tủ lạnh lớn với thể tích lớn hơn 500L

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Một 25, 2019 | 11:05 - Lượt xem: 1134

Ngày 21/11/2018, Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc ban hành chứng nhận quản lý bắt buộc đối với tủ lạnh lớn với thể tích lớn hơn 500L.

Mục đích của Dự thảo nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của con người. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào 01/10/2019. Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến vào trước ngày 20/1/2019.

Nguồn tbt.gov.vn