Trung Quốc: Quy định về ghi dấu cảnh báo trên sản phẩm thuốc lá điện tử

Người viết: Yến Hoa Ngô Kiều - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Hai 22, 2023 | 10:29 - Lượt xem: 452

Ngày 26/04/2022 Trung Quốc thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Quy định về ghi dấu cảnh báo trên sản phẩm Thuốc lá Điện tử.

Biện pháp này quy định về nội dung, vị trí, diện tích, cỡ chữ và các yêu cầu khác về dấu hiệu cảnh báo ghi trên bao bì của thuốc lá điện tử. Biện pháp này áp dụng đối với sản phẩm thuốc lá điện tử được tiêu thủ trong lãnh thổ của Trung Quốc.

Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Các nước Thành viên WTO có 60 ngày kể từ ngày thông báo để tham gia đóng góp ý kiến.