Triển khai tích hợp TTHC đo lường và đánh giá sự phù hợp trên cổng dịch vụ công quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Mười Hai 13, 2021 | 15:55 - Lượt xem: 1017

Hiện tại, 12 thủ tục hành chính về đo lường và đánh giá sự phù hợp đã được kết nối với cổng dịch vụ công của Bộ Khoa học và Công nghệ và sẵn sàng thực hiện trên môi trường mạng cấp độ 4.

Thực hiện Chính phủ điện tử, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo tinh thần của Nghị quyết 17/NQ-CP ngày 17/3/2019 của Chính phủ và thực hiện Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018-2020, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 2260/QĐ-BKHCN ngày 20/8/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia trong năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ; Quyết định số 2598/QĐ-BKHCN ngày 18/9/2020 về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia trong năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Theo đó, ngày 09/8/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Quyết định số 2075/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa đối với các thủ tục hành chính về đo lường và đang hoàn thiện, ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa đối với các thủ tục hành chính lĩnh vực đánh giá sự phù hợp. 

C:\Users\Admin\Desktop\anh chup hs\1.PNG

Việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến được xem là khâu quan trọng, then chốt trong tiến trình cải cách hành chính và triển khai Chính phủ điện tử.

Hiện tại, 12 TTHC về đo lường và đánh giá sự phù hợp (bao gồm: Cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm; Điều chỉnh nội dung của giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm; Điều chỉnh nội dung của Quyết định chứng nhận chuẩn đo lường; Điều chỉnh nội dung của Quyết định phê duyệt mẫu phương tiện đo;  Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định;

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định; Cấp bổ sung, sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định; Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận; Cấp bổ sung, sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận; Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận; Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm; Cấp bổ sung, sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm) đã được kết nối với cổng dịch vụ công của Bộ Khoa học và Công nghệ và sẵn sàng để thực hiện trên môi trường mạng cấp độ 4.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 bao gồm Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, cho phép người dân thanh toán trực tuyến lệ phí nếu có. Việc trả kết quả cho người dân sẽ được trả trực tuyến hoặc gửi trực tiếp qua đường bưu điện cho người dân.

Việc triển khai Dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, Dịch vụ công trực tuyến mức 4 người dân và doanh nghiệp có thể làm việc với cơ quan hành chính nhà nước ở mọi nơi, mọi lúc chỉ cần có kết nối internet. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ sẽ được thực hiện trên môi trường mạng. Người dân chỉ cần đến duy nhất 1 lần để nhận kết quả và thanh toán lệ phí tại cơ quan cung cấp dịch vụ.

Thời gian qua, việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến được xem là khâu quan trọng, then chốt trong tiến trình cải cách hành chính và triển khai Chính phủ điện tử. Sử dụng dịch vụ công trực tuyến giúp giảm thời gian, chi phí đi lại cho việc gửi hồ sơ và nhận kết quả của các tổ chức, cá nhân.

Đặc biệt là tránh được tệ nhũng nhiễu, quan liêu, phiền hà từ một bộ phận cán bộ công quyền; tăng tính công khai, minh mạch của thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm, trình độ chuyên môn và kiến thức về công nghệ thông tin của cán bộ công chức được phân công xử lý hồ sơ thủ tục hành chính… góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Ngoài ra, việc gửi hồ sơ qua Dịch vụ công trực tuyến giúp tổ chức, cá nhân có thể giao dịch 24/24 giờ trong ngày, tại bất cứ đâu có kết nối internet. Nếu trước đây, muốn đăng ký thủ tục hành chính phải đến trực tiếp cơ quan nhà nước nhận phiếu theo thứ tự, chờ cán bộ tiếp nhận hồ sơ thì nay với phương thức Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, mọi việc liên quan đến thủ tục hành chính, các tổ chức, cá nhân có thể thực hiện ở nhà hay ở cơ quan, đơn vị đồng thời có thể theo dõi, giám sát được tình trạng giải quyết hồ sơ. Vì vậy, khi tham gia sử dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 các tổ chức, cá nhân đã tiết kiệm rất nhiều thời gian, chi phí đi lại, chi phí văn phòng phẩm.

Trần Quý Giầu