Triển khai kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam 20/01

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Mười Hai 24, 2019 | 9:15 - Lượt xem: 1491

Ngày 10/12 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành công văn số 3965/TĐC-ĐL về việc kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam.

Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Trần Văn Vinh phát biểu khai mạc hội thảo nhân kỷ niệm Ngày Đo lường Thế giới năm 2019

Theo đó, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) đề nghị Sở KH&CN các tỉnh, thành phố chỉ đạo Chi cục TCĐLCL căn cứ vào tình hình cụ thể tại địa phương tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhân trên địa bàn địa phương về ý nghĩa ngày Đo lường Việt Nam; Tình hình hoạt động đo lường của cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trên địa bàn; Kết quả đã đạt được trong năm 2019 và phương hướng hoạt động đo lường trong thời gian tới; Tình hình thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về đo lường của sở KH&CN, chi cục TCĐLCL địa phương; Tình hình triển khai quyết định 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến 2025, định hướng 2030” và Thông tư 07/2019/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ KH&CN.

Kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ký sắc lệnh 08/SL về đo lường (20/1/1950) và đề cao ý nghĩa của Ngày Đo lường Việt Nam (20/1) Tổng cục TCĐLCL phối hợp với Hội đo lường Việt Nam tổ chức Hội thảo kỷ niệm ngày Đo lường Việt Nam với Chủ đề: Hoạt động Đo lường trong phát triển hạ tầng đo lường Quốc gia. Dự kiến Lễ kỷ niệm sẽ diễn ra vào ngày 9/1/2020.

Ngày 20/1/1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh 08/SL về đo lường. Đây là dấu mốc quan trọng cho hoạt động đo lường của nước ta. Thủ tướng Chính phủ cũng đã quyết định lấy ngày 20/1 hằng năm là Ngày Đo lường nhằm động viên đánh giá công sức của đông đảo cán bộ, công chức, người lao động, các nhà khoa học đã và đang hoạt động trong lĩnh vực đo lường.
Trương Vân