Triển khai công cụ quản lý theo phương cách Nhật Bản cho doanh nghiệp Việt Nam

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Bảy 29, 2019 | 10:04 - Lượt xem: 856

Trong khuôn khổ chương trình năng suất chất lượng quốc gia, 06 mô hình điểm đầu tiên áp dụng Mizusumashi (Người điều phối sản xuất) và Kamishibai (Bảng kiểm soát sản xuất) với 10 nghiên cứu điển hình thành công.

Qua đó giúp các doanh nghiệp nâng cao năng suất, giảm chi phí và tạo môi trường làm việc thân thiện, đảm bảo an toàn lao động cho CBCNV trong doanh nghiệp với các hiệu quả được đo lường cụ thể bằng số liệu và minh họa bằng các hình ảnh rõ ràng.

Các doanh nghiệp tham gia nhiệm vụ đánh giá cao kết quả thực hiện và có kế hoạch nhân rộng mô hình áp dụng tại chính doanh nghiệp mình theo khuyến nghị của nhóm chuyên gia. Ngoài các hiệu quả về mặt tổ chức như giúp giảm các đơn hàng bị chậm, giảm các điểm thắt cổ chai, nâng cao việc sử dụng hình ảnh giúp phổ biến các nội dung liên quan đến quản lý sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp… nhiệm vụ còn mang lại hiệu quả về kinh tế thiết thực cho các doanh nghiệp được chọn tham gia vào mô hình điểm này. Với chi phí đầu tư ban đầu cho 10 nghiên cứu điển hình thành công là 32.500.000đ, 06 doanh nghiệp điểm đã tiết kiệm được hơn 300.000.000đ/năm.

Với số lượng doanh nghiệp được chọn tham gia vào nhiệm vụ (06 doanh nghiệp) tuy là con số rất khiêm tốn so với số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ trong cả nước, nhưng kết quả đạt được có ý nghĩa khởi đầu quan trọng góp phần từng bước nâng cao năng lực cho doanh nghiệp Việt Nam và đội ngũ cán bộ, chuyên gia tư vấn về năng suất chất lượng.

Các doanh nghiệp tham gia đều có sự thay đổi đáng kể trong nhận thức của doanh nghiệp về các dạng lãng phí đang tồn tại, những vấn đề mà trước đây đối với các doanh nghiệp là hoạt động hàng ngày, là những vấn đề hiển nhiên. Sau quá trình triển khai áp dụng, tùy theo đặc thù công cụ áp dụng là Mizusumashi hay Kamishibai mà các doanh nghiệp nhận diện những vấn đề còn và xác định rõ các dạng lãng phí, để từ đó có những giải pháp phù hợp nhằm tiết giảm chi phí, nâng cao năng suất, giảm tác động môi trường, góp phần nâng cao hình ảnh doanh nghiệp.

Nhiệm vụ cũng đã góp phần tạo tiền đề cho phong trào nâng cao năng suất chất lượng tại doanh nghiệp, gắn liền với hoạt động của nhóm cải tiến liên tục cải tiến hiện trạng và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Mức độ thành công của mỗi mô hình đều có những điểm khác nhau về quy mô, phạm vi song tất cả đều có được cách tiếp cận mới về năng suất chất lượng một cách đầy đủ và trực quan.

Qua quá trình thực hiện nhiệm vụ, ngoài những giá trị về mặt kinh tế đem lại cho doanh nghiệp qua các hoạt động cải tiến, còn giúp nâng cao nhận thức, chuyên môn và kỹ năng cho đội ngũ nhân sự của doanh nghiệp về các công cụ cải tiến năng suất chất lượng nói chung và hai công cụ Mizusumashi và Kamishibai nói riêng.

Mizusumashi và Kamishibai là hai công cụ quản lý theo phương cách người Nhật thuộc các công cụ của hệ thống sản xuất Toyota, phù hợp với loại hình doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa, chú trọng vào quản lý hình ảnh và yếu tố con người nhằm giúp giảm thiểu lãng phí, nâng cao năng suất lao động. Do vậy sẽ hỗ trợ rất tốt trong việc triển khai các công cụ năng suất chất lượng khác. Kamishibai và Mizusumashi đã được các tổ chức, cá nhân trên thế giới nghiên cứu và phát triển từ nhiều năm về trước.

Qua khoảng thời gian dài triển khai áp dụng thực tế tại rất nhiều doanh nghiệp ở nhiều quốc gia, ngày càng được hoàn thiện để giúp các doanh nghiệp giảm lãng phí, nâng cao năng suất. Mặc dù, Kamishibai và Mizusumashi được các nước trên thế giới triển khai mạnh và mang lại hiệu quả trong việc nâng cao năng suất thì tại Việt Nam, hiện chưa có thông tin chính thức về việc áp dụng hai công cụ này tại các doanh nghiệp.